Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 06 2013

Gropler
6871 a27c 500
Reposted byzjadlabymcieparradiseeeffacedprettylitlleliarenvyycoolstorybro23mdkkiballetdancercoolstorybro23martulla
Gropler
6260 fdb7
Reposted fromhello-im-psycho hello-im-psycho
Gropler
Reposted fromdfw777 dfw777
Gropler
6286 5751
Reposted fromWendolitos Wendolitos
Gropler
Z pewnością każda miłość jest ważna
A kiedy trwa jest najważniejsza
Lecz ta do Ciebie bez wątpliwości
Od tych poprzednich jest piękniejsza
— INDIOS BRAVOS
Reposted frompoositivee poositivee
Gropler
Gropler
Reposted frombluuu bluuu
Gropler
Reposted fromkanikani kanikani
Gropler
6563 a85b
Reposted fromsamozatrucie samozatrucie
Gropler
6601 a054
Reposted fromteatrlalek teatrlalek
Gropler

jeśli zechcesz przy mym boku znajdziesz swoje szczęście..

Reposted fromenchantement enchantement
Gropler
6629 09e7
Reposted fromenchantement enchantement
Gropler
Wiesz, gdy jest bardzo smutno to kocha się zachody słońca
Reposted fromenvyy envyy
Gropler
- Czemu jesteś taki smutny, Kłapouniu? - zapytał Puchatek. - Przecież nic się nie stało.
- No właśnie, NIC, najwyższa pora, żeby stało się COŚ.
— Puchatkowe mądrości
Reposted fromnotforgetme notforgetme viaenvyy envyy
Gropler
bez przewrotu czy zerwania z przeszłością donikąd się nie dojdzie.
— a. pleijel
Reposted fromlady-of-theflowers lady-of-theflowers viaenvyy envyy
Gropler
Pomóż mi. 
Nie daj mi sie zniszczyć.. 
— Prosze
Reposted fromZiomeczek Ziomeczek viaenvyy envyy
Gropler
Ciągle wierzę w coś nierealnego. Oszukuję siebie do absurdu.
— Jan Paweł Krasnodębski, Martwy blues
Gropler
Jestem zmęczony, szefie. Zmęczony wędrówką, samotnie jak jaskółka w deszczu. Zmęczony tym, że nigdy nie miałem przyjaciela, żeby powiedział mi skąd, gdzie i dlaczego idziemy. Głównie zmęczony tym, jacy ludzie są dla siebie. Zmęczony jestem bólem na świecie, który czuję i słyszę... Codziennie... Za dużo tego. To tak, jakbym miał w głowie kawałki szkła. Przez cały czas.
— Stephen King, Zielona mila
Reposted frombezemnieomnie bezemnieomnie viaenvyy envyy
Gropler
Twoje ciasto jest tak dobre, że zastanawiam się czy zabrać je sobie do domu czy od razu porwać całą Ciebie
— miło, miło
Reposted fromenjoyme enjoyme viaenvyy envyy
Gropler
Powiedz mi, że mnie potrzebujesz.
— Bring Me The Horizon
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl